Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin detayları açıklandıktan sonra kıdem tazminatı hesaplama ekranı da araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı Ocak- Temmuz dönemine ait kıdem tazminatının tavan ücretini açıkladı. Tavan ücretiyle birlikte tazminat miktarları arttı.


Kıdem tazminatının ödenmesi için gerekli şartlar

Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak


İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre; aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile:

İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,


İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık ya da işyerinden işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,


Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılmak,


Emeklilik hakkının elde edilmesi ya da bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeniyle işten ayrılmak,


Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılmak,


İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi durumunda kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.
Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır?


Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir sebeple feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yemek parası, yol parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmaktadır. 

Ne kadar kıdem tazminatı alırım?


3 yıl çalışan asgari ücretliye; 30 bin 24 lira
5 yıl çalışan asgari ücretliye; 42 bin 530 lira
10 yıl çalışan asgari ücretliye; 85 bin 60 lira
15 yıl çalışan asgari ücretliye; 127 bin 590 lira
20 yıl çalışan asgari ücretliye; 170 bin 120