Kamuda çalışan personel için önemli bir düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Tasarruf Tedbirlerine dair Genelge, Resmi Gazete’de yayımlanarak uygulamaya kondu. Yeni genelgeye göre, kamu personelinin fazla mesai ve izin uygulamalarında köklü değişiklikler yapıldı.

"Fiş Almayayım İndirim Yap" Dönemi Kapanıyor "Fiş Almayayım İndirim Yap" Dönemi Kapanıyor

Zorunlu Haller Dışında Fazla Mesai ve Nöbetler Kaldırıldı

Genelgeye göre, artık zorunlu durumlar haricinde kamu personeline nöbet ve fazla mesai yaptırılmayacak. Ayrıca, kamu işçilerinin izinlerini yıl içinde kullanmaları zorunlu hale getirildi. Bu değişiklikle birlikte, fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti ödemeleri de sınırlanmış oldu. Personelin fazla mesai yapması durumunda ise serbest zaman ve denkleştirme uygulamaları öncelikli olarak devreye sokulacak.

Fazla Mesai ve Denkleştirme Uygulamaları

İş Kanunu’na göre, fazla mesai yapan işçi, isterse zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat 15 dakika veya bir saat 30 dakika serbest zaman olarak kullanabilecek. Denkleştirme uygulamasında ise işçi ve işverenin anlaşmasıyla haftalık 45 saat olan çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak kaydıyla dağıtılacak. Bu sistemde, yoğun çalışılan haftalardan sonraki dönemlerde işçinin daha az çalışarak denkleştirme yapması sağlanacak. Denkleştirme süresi ise iki ay olarak belirlendi.

Yeni Düzenlemenin Amacı Tasarruf

Bu düzenlemelerle birlikte, kamuda daha verimli bir çalışma sistemi hedeflenirken, aynı zamanda mali tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile kamu personelinin çalışma koşullarında önemli değişiklikler getirilerek, zorunlu haller dışında fazla mesai uygulamasının sona erdiği ve izinlerin yıl içinde kullanılması gerektiği vurgulandı.

Genelgenin Detayları ve Uygulama Süreci

Kamu kurumları, bu yeni düzenlemelere uygun olarak çalışma saatlerini ve personel izinlerini yeniden planlayacak. Genelgenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, kamu personelinin çalışma koşullarında daha planlı ve verimli bir sistem oluşturulması bekleniyor. Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, tüm kamu personeli için bağlayıcı nitelikte olup, uygulama sürecinde kurumların bu yönergeleri titizlikle takip etmeleri gerekecek.

Yeni dönemde kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai yapmayacak ve izinlerini düzenli bir şekilde kullanarak, daha dengeli bir çalışma hayatına kavuşacak.