Kamuda tasarruf tedbirlerine aykırı hareket edenlere kamu görevlilerine geçerli olacak cezalar kesinleşti. Bu anlamda kamu kurumlarında tasarruf tedbirlerinin uygulanmasından görevli olan yöneticiler, tedbirlere dikkat edilip dilmediğini yakından mercek altına alacak, bu durumun tam tersi hareket edenlere yönelik 'Uyarma, kınama, aylıktan kesme' gibi cezalar uygulanacak.

Tedbirlere Uymayanlara Ağır Yaptırım 

Paylaşılan bilgilere göre, tasarruf tedbirlerinin aktif şekilde işleyebilmesi için istenilen yasal düzenlemeleri içeren taslak çalışmasında sona gelindi. AK Parti tarafından kısa süre içinde TBMM Başkanlığına tanıtılacağı değerlendirilen taslağın en önemli unsuru, tasarruf tedbirlerine aykırı davranan kamu görevlilerine yönelik yaptırımları içerecek. Taslak ışığında, tasarruf tedbirlerinin takibi, bakanlıklarda bakan veya yardımcısı, kurumlarda üst yöneticiler, illerde valiler, belediyelerde ise belediye başkanları tarafından uygulanacak. Ortaya çıkan tedbirlerin aksine hareket edenlerle ilgili kanuni işlem yapılacak. Bu noktada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda bulunan disiplin hükümleri ve görevi ihmal durumunda geçerli olan yaptırımlar, tasarruf tedbirlerine aykırı davrananları da kapsayacak. Bu cezalar arasında uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması gibi konular bulunuyor.


"Hiçbir Bürokratın Bahanesi Olmayacak"

AK Parti temsilcileri "Daha önce de birçok kez tasarruf genelgeleri yayınlandı ama uyulmaması halinde herhangi bir yaptırım öngörülmemişti. Burada ise kamu görevlilerine bir yaptırım gelecek. Her kurumda tedbirleri takip edecek yöneticiler belirlenecek ve bunların sorumluluğu olacak. İzleme ve denetim sistemi sıkı bir şekilde işleyecek. Hiçbir bürokratın bahanesi olmayacak. Hangi tedbire ne kadar uyulduğu, harcamaların mevzuata uygunluğu adım adım takip edilip, raporlanacak" ifadelerini kullandı.

Yeni Adımlar Atılacak

Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Dudak Uçuklatan Montu Almadı! Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya Dudak Uçuklatan Montu Almadı!

Bu arada tasarruf tedbirlerine yönlik taslakta bunlara ek olarak, kamuda mükerrer yapılanmaların önüne geçecek hükümler de bulunuyor. Bu konuda ilk çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelecek. Bakanlığın taşra teşkilatlarında iki ayrı birim olarak bulunan defterdarlıklar ile vergi daireleri tek çatı altında bir araya gelecek. Ayrıca; kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı için Maliye Bakanlığı yetkisinde olacak. Yine bakanlıkların yurtdışı teşkilatlarının tasarruf tedbirleri kapsamında tekrardan ele alınacak.