Tasarruf tedbirlerine ilişkin genelge yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, kamuda ilk yıl 250 milyar TL tasarruf hedefleniyor. Genelge kapsamında kamu görevlilerine cep telefonlarına limit getirildi ve yeni lojman, kamp, kreş, sosyal tesislerle ilgili arsa satın alımı yasaklandı. Üç yıl süreyle taşıt alımı durduruldu ve kitap, dergi basımı yapılmayacak. Sabah Gazetesi'nden Harun Tekin'in haberine göre, memurlara fazla mesai ücreti de ödenmeyecek.

Memura Fazla Mesai Ücreti Yok

Kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Memurlara, toplu sözleşmede öngörülen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri ayni yardım şeklinde verilecek ve bu yardım karşılığında çek, kupon veya nakdi ödeme yapılmayacak.

Afet ve İstihbarat Hizmetleri Kapsam Dışında

Doğal afetler, salgın hastalıklar, orman yangınları ile iç ve dış güvenlik ve istihbarat hizmetlerinin gerektirdiği zorunlu harcamalar genelge kapsamı dışında tutulacak. Kamu hizmetleri ve yatırım projeleri, bütçe sınırları içinde kalınarak azami tasarruf anlayışıyla yürütülecek. Yıl ve takip eden yılların bütçelerinde ilave yük oluşturacak faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek. Kamu kurumları, ihtiyaçlarını daha düşük maliyetlerle temin etmek amacıyla ortak alım yoluyla tedariki yaygınlaştıracak.

Yeni Bina, Lojman, Kreş ve Taşıt Alımı Yasak

Kamu kurumları, üç yıl süreyle yurt içinde ve yurtdışında yeni hizmet binası alımı, kiralama, yapım veya arsa satın alımı yapmayacak. Yeni lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesisler ve bunlarla ilgili arsa veya arazi alımı da yasaklandı. Mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak ve lojman kiraları ile sosyal tesis ücretleri rayiç bedeller dikkate alınarak yeniden belirlenecek. Üç yıl süreyle yeni taşıt alımı yapılmayacak, ancak savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil durumlarda alınabilecek. Elektrikli taşıtlar ise kamu alım garantisi kapsamında mevcut taşıtların tasfiye edilmesi şartıyla alınabilecek.

Kitap ve Dergi Basımına Son

Hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı ve organizasyonlar uzaktan erişim yöntemiyle yapılacak. Zorunlu olanlar ise kamu tesislerinde gerçekleştirilecek. İdareyi ve faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi ve bülten basılmayacak.

Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci tatile giriyor Okullarda karne heyecanı: 20 milyon öğrenci tatile giriyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Tedbirlere Uyum

Diyanet İşleri Başkanlığı, tasarruf tedbirleri kapsamında yurtdışı programlarını çok önemli ve zaruri haller dışında iptal edeceğini, yurtdışı personel görevlendirmelerini ise asgari düzeyde tutacağını bildirdi. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, tasarruf tedbirleri gereği Audi A8 marka aracını iade etti.