Kamu İhale Kurumu (KİK), mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde önemli değişikliklere gitti. Bu değişiklikler, KİK'in uygulama tebliğ ve yönetmeliklerinde yapılan düzenlemelerle Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ortaklık Oranları ve İş Deneyim Belgeleri

Yeni düzenlemelere göre, 15 Haziran ve sonrasında ilanı veya duyurusu yapılacak ihalelerde, yüklenicinin iş ortaklığı durumunda, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaklık oranlarının hangi durumlarda değiştirilebileceği netleştirildi. Ayrıca, iş deneyim belgelerinin, yüklenicinin unvan ve tür değiştirmesi, devralma veya yeni şirket kurma yoluyla birleşmesi durumlarında nasıl düzenleneceği belirlendi.

Fiyat Dışı Unsurlar ve Aşırı Düşük Teklifler

Düzenlemelerle fiyat dışı unsurların kullanımı artırılarak etkinlik sağlanacak. Yapım işleri ihalelerinde, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesine yönelik mevcut parasal tutar, yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birinin altı olan ihaleler için geçerli olacak şekilde, eşik değerin yarısına yükseltilecek.

Mal ve Hizmet Alımları

Mal alımı ihalelerinde, demonstrasyon ve numune değerlendirme usullerine, hizmet alımı sözleşmelerindeki aykırılık halleri ve cezalara, kısmi teklife açık hizmet alımı ihalelerinde her bir kısım için ayrı sözleşme imzalanmasına dair düzenlemeler yapıldı. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, birim fiyat teklif cetvelinde personel için ayrı satır açılarak işçilik giderine yer verilecek. Bu maliyet, asgari işçilik maliyetinin altında olamayacak.

Pazarlık Usulü ve Anonim Şirketler

Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ve ilanı zorunlu olmayan ihalelerde, ihaleye teklif vermeye davet edilen istekliler, davet edilmeyen gerçek/tüzel kişiler ile iş ortaklığı veya konsorsiyum oluşturabilecek. Anonim şirketlerde, ortaklar ve ortaklık oranlarının değişmemesi şartıyla ilgili belgelerin Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) yüklenmemesi durumunda teklifler değerlendirme dışı bırakılmayacak.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Yerlikaya açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Sosyal Güvenlik Prim Borcu ve EKAP Düzenlemeleri

1 Ekim ve sonrasında yapılacak ihalelerde, ihaleye katılım engeli olan kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun üst limiti 5 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca, ihale, alım ve sözleşme süreçlerinde EKAP üzerinden yürütülecek iş ve işlemleri düzenleyen "Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılması Yönetmeliği" ile "Elektronik Ortamda Yapılan İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname" ve bağlı diğer düzenlemeler 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.