9. yargı paketi görüşmeleri başladı

Kadınların soyadı kullanımına ilişkin düzenlemeleri içeren ve 9. yargı paketi olarak bilinen yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, düzenlemenin detaylarını paylaştı ve kadınların evlendikten sonra eşlerinin soyadını alıp, isterlerse önceki soyadlarını da kullanabileceklerini belirtti.

Araç Sahipleri 0-3 Saat Kuralına Dikkat! Ücret Ödemenize Gerek Yok Araç Sahipleri 0-3 Saat Kuralına Dikkat! Ücret Ödemenize Gerek Yok

Aile bütünlüğü ve çocukların etkilenmemesi hedefleniyor

AK Parti milletvekili Cahit Özkan, aile bütünlüğünün korunması ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlilik sonrası soyadı kullanımı konusunda esneklik sağlayan düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Bu düzenlemeler, aile yapısının korunması için önemli adımlar içeriyor.

TBMM Adalet Komisyonu'nda önemli görüşmeler

TBMM Adalet Komisyonu, 9. yargı paketi kapsamında 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı. Yasa teklifinin ilk imza sahibi olan Cahit Özkan, teklifin ideal hukuk arayışının bir devamı olduğunu belirtti.

Reformların devamı niteliğinde

Cahit Özkan, 2002 yılından bu yana süregelen reform iradesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığın geliştirilmesi, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi gibi ilke ve değerlerin geliştirilmesinin somut bir tezahürü olduğunu belirtti. Özkan, bu ilke ve değerlerin hem yargı camiasında hem de uluslararası alanda genel kabul gördüğünü ifade etti.

Kadının soyadına ilişkin düzenlemeler aile birliğini korumak için yapılıyor

Cahit Özkan, güçlü bir toplum olmanın yolunun güçlü bir aile yapısına sahip olmaktan geçtiğini belirterek, aile kurumunun toplum hayatındaki yerini doğru bir şekilde tayin etmenin önemine dikkat çekti. Özkan, evlenen kadınların soyadına ilişkin düzenlemenin aile birliğini koruma amacı taşıdığını ifade etti. Özkan, düzenlemede kadınların evlendikten sonra eşlerinin soyadını alacaklarını ve isterlerse önceki soyadlarını da kullanabileceklerini belirtti.