Sağlık-Sen, İstanbul’da görev yapan üyesinin doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinin reddedilmesi üzerine kararı yargıya taşıdı. İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde görülen davada, Sağlık-Sen, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek iptalini talep etti. Sendika, ayrıca emsal yargı kararlarına ve davacının çocuğunun bakıma muhtaç olduğuna dikkat çekti.

Sokak Hayvanlarıyla İlgili Düzenleme Bayramdan Sonra Meclis'te Sokak Hayvanlarıyla İlgili Düzenleme Bayramdan Sonra Meclis'te

Mahkeme kararında ilgili maddelere vurgu yapıldı

Mahkeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘doğum sonrası yarım zamanlı çalışma’ başlıklı maddesine atıfta bulunarak, doğum yapan memurun çocuğu mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar yarı zamanlı çalışma talep edebileceğinin açıkça belirtildiğini vurguladı.

Aile düzeninin olumsuz etkilenmesi gerekçesi

Mahkeme, kurum kararının açık olarak tanınmış bir hakkın kullanılmasına engel teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca, bu durumun aile düzenini olumsuz etkileyeceği, maddi ve manevi zorluklarla karşılaşılacağı ve telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği ifade edildi.

Mahkeme haklı buldu

Mahkeme, Sağlık-Sen’i haklı bularak işlemin yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi. Karar, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma talebinde bulunan diğer memurlar için de emsal niteliği taşıyor.