Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Yeni Uygulama: Manevi Destek Hizmeti Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Yeni Uygulama: Manevi Destek Hizmeti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni personel alımı ilanını duyurdu. 2024 yılında zabıta memuru kadrosunda görevlendirilmek üzere, ön lisans ve lisans mezunları arasından 65 KPSS puanı ile personel alımı yapılacak. Başvurular, Haziran ayında başlayacak.

Başvuru genel şartları

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesi ile 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekiyor. İşte başvuru için gerekli genel şartlar:

  • Türk vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar gibi suçlardan mahkûm olmamak
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

Başvuru özel şartları

Zabıta memuru kadroları için adayların aşağıdaki özel şartları da karşılaması gerekmektedir:

  • Mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve ilgili 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) belirtilen asgari puanı almış olmak
  • 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre; erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak (Adayların boy ve kilo ölçümü belediye tarafından yapılacaktır)
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak