İşletmelerin büyük kısmı da tahsilatlarının önemli bölümünü kartlar aracılığıyla gerçekleştirmesi kart kullanımı oranını arttırken, bazı işletmelerin hala  müşterilerin kartla ödeme talebine olumsuz cevap vermesi ve bu durumun çeşitli mağduriyetlere yol açması sebebiyle Bakanlığın harekete geçeceği belirtildi.

 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı, geliştirilmesi ve katkıda bulunulması için kamuoyunun görüşüne açılan taslağa göre 1 Nisan 2023 tarihine kadar Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerlerinde POS cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlandığı belirtildi.

Yapılandırma teklifi meclise sunuldu Yapılandırma teklifi meclise sunuldu