İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde istisnanın detaylarına yönelik iki tebliğde değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satışlar ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası uygulamalarını kapsıyor.

Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde yer alan değişikliklerle, Kalkınma Bakanlığı'na yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hale getirildi. Ayrıca, döviz kazandırıcı faaliyetler içinde yer alan "uluslararası ihaleye çıkarılanlar" ile "uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenler" ifadeleri çıkarıldı.

Diğer bir düzenlemede ise, ihracat sayılan satışlar ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamındaki vergi, resim ve harç istisnasına dair tebliğde değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, tam mükellef imalatçı firmaların ilgili bakanlıkça yayımlanan yatırım malları listesinde belirtilen malları üreterek gerçekleştirecekleri satış ve teslimlerde atıflar düzenlendi.

Yapılan düzenlemeler, belirli tarihlerden sonra gerçekleştirilen ihalelere uygulanacak. Vergi, resim ve harç istisna belgesi almak için yapılan başvurularda, ihale tarihinin belgelendirilmesi gereken bir husus olarak öne çıktı. Bu düzenlemeler, mevcut mevzuatın çerçevesinde geçerlilik kazanacak.