Havalimanlarında güvenlik önlemleri artırılıyor

Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, artık tüm yolcular havaalanlarına ve hava araçlarına girişte yanlarındaki eşyalarıyla birlikte teknik cihazlar ve gerektiğinde el ile kontrol edilecek. Özel güvenlik görevlileri, genel kolluk gözetiminde üst araması yapabilecek.

Güvenlik görevlileri yeni yetkilerle donatılıyor

Özel güvenlik görevlileri, havaalanı mülki idare amirinin yazılı emrine istinaden, kişilerin üstünü ve eşyalarını arama yetkisine sahip olacak. Bu yetki, havaalanı tesislerine girişte uygulanacak ve teknik cihazlar yardımıyla gerçekleştirilecek.

Denizcilikte yeni düzenlemeler

TBMM'de kabul edilen kanun ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlere ilişkin taban ve tavan ücretleri belirleme yetkisi verildi. Demirleme ücret tarifesi, bir günlük demirde kalma süresi, geminin seferi, demirde kalma süresi, aylık veya yıllık toplu ödeme gibi kriterlere göre belirlenecek ve geminin grostonu başına 2 lirayı geçmeyecek.

Boğazlardan geçişte yeni kurallar

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçiş sırasında verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Söz konusu hizmetler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilecek ve bu konuda gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri yetkilendirilemeyecek.

Liman tesislerinde değişiklikler

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen liman tesisleri ile özelleştirme kapsamında işletme hakkı devredilen liman tesisleri, sadece bu tesislere yönelik kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerini verebilecek. Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti veren gerçek veya tüzel kişiler, bu hizmetlerden elde ettikleri gelirlerden pay ödeyecek ve bu ödemeler en geç hizmetin verildiği ayı takip eden ayın 15'ine kadar yapılacak.

Emisyon düzenlemeleri

Limanlara gelen veya limanlardan ayrılan ticari gemilerin saldığı sera gazı emisyonları için, gemi sahiplerinden tahsil edilen tutarlar genel bütçeye özel gelir olarak kaydedilecek. Alınacak bedeller, doğrulanan sera gazı emisyonları ve Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi güncel karbon fiyatı temel alınarak belirlenecek ve her yıl bir önceki yılın toplam bedeli olarak ödenecek.

Yurt genelinde hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt genelinde hafta sonu hava nasıl olacak?

Orman Kanunu'nda yenilikler

Orman Kanunu'na eklenen düzenlemelerle, büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki devlet ormanlarında yük aktarmak için zaruri olan yükleme ve boşaltma işlemlerine ait geçici depolar ve bunların tamamlayıcısı olan tesisler için kara yolu sınır çizgisi içinde kalmak kaydıyla ağaçlandırma bedeli alınarak izin verilebilecek.