Motorine yine indirim geliyor! Depoları doldurmayın Motorine yine indirim geliyor! Depoları doldurmayın

Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşürülmesi kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile düşürüldü.
TBMM üyelik düşürülme kararı ise; Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 2022 yılında beşi Haziran ayında olmak üzere Genel Kurulun altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasanın 84'üncü ve İçtüzüğün 138'inci maddelerine göre milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 22.12.2022 tarihli, 43'üncü birleşiminde kabul edildiği belirtildi.