HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, emeklilerin toplu sözleşme masasında yer almasını ve müzakere gücünün artırılmasını vurguladı. Arslan, HAK-İŞ Akademi tarafından hazırlanan "Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar Raporu"nun tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Büyümenin Tüm Kesimlere Yansıması Gerekiyor"

Arslan, Türkiye'de ekonomik büyümenin toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde yansımadığını belirtti. Milli gelirdeki artışın çalışanlar, emekçiler ve emekliler için aynı oranda olmadığını ifade etti.

"Emekliler Masada Olmalı"

Arslan, emeklilerin toplu sözleşme masasında yer alması gerektiğini belirterek, "Özellikle emeklilerin, mutlaka bir toplu sözleşme masasında olacak şekilde, yeni bir düzenlemeye ihtiyacı var. Emekliler masada olmalı, emeklilerin müzakere gücü olmalı" dedi. Ayrıca, 15 milyon emeklinin yaşamını kolaylaştıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Adil Vergi ve Sosyal Politikalar Raporu

Raporda, Türkiye'de mevcut gelir ve servet dağılımının analizi yapılarak, adil ve hakkaniyetli bir vergi sistemi ile sosyal politikalar önerildi. Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin sosyal ve ekonomik etkilerinin vurgulandığı raporda, dört ana öneri sunuldu:

Net Servet Vergisi: Hızla büyüyen ve daha az vergilendirilen mali servetlere cüzi bir vergi oranı ile Net Servet Vergisi ihdas edilmesi.

Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Hukukum Olan Bir İnsan, Görüşürüm" Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Hukukum Olan Bir İnsan, Görüşürüm"

KDV ve Tüketim Vergileri: 2024'te yükseltilen KDV ve diğer tüketim vergi oranlarının düşürülmesi.

Vergi Sisteminde Kalması Gereken Büyüklükler: Vazgeçilen vergilerden oluşan ekonomik büyüklüğün vergi sisteminde kalmasını sağlayacak düzenlemeler yapılması.

Kayıt Dışı Ekonomi: Kayıt dışı ekonominin küçültülmesi için tüm harcamaların belgelendirilerek gelirden mahsup edilmesinin sağlanması, vergi denetim oranının yükseltilmesi ve vergi aflarının azaltılması.

Toplantıya HAK-İŞ Akademi Başkanı Cengiz Anık, akademisyenler ve sendika üyeleri katıldı.