GSB mülakatları ne zaman yapılacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı duyuruyla taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik ve temizlik görevlisi alımları olacağını bildirmişti. Bakanlık toplam 4.346 sürekli işçi alımı sözlü sınav yapacak. Kura sonucu mülakata katılmaya hak kazananlar GSB işçi alımı sözlü sınav ne zaman? GSB mülakat tarihi belli oldu mu?

GSB MÜLAKAT TARİHİ BELLİ OLDU MU?

GSB sözlü mülakat tarihi henüz netlik kazanmadı. Kura sonucu hak kazanan adaylardan belgelerini teslim edenlerin teslim ettikleri belgeler İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından incelemeye alındı. Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri belli olacak.

GSB SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; GSB'nin www.gsb.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.