20 Üniversitede 71 Yeni Yapay Zeka Programı Açılıyor 20 Üniversitede 71 Yeni Yapay Zeka Programı Açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretim planlaması konusunda bir süredir çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında 23 Mart 2023 tarihinde kabul edilen ve 5 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 422 Sayılı Kanun” ile 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 7. maddesi değiştirildi. Bu yasa ile tarımsal üretim planlaması, gıda güvenliği, verimlilik ve çevre koruması gibi hedeflerle birlikte zorunlu hale getirildi.

Hayvansal üretim planlaması

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvansal üretim planlaması, bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri olmak üzere üç ana sektörde yürütülüyor. Şubat ayında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılığın 5 yıllık yol haritasını açıklayarak, sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bu planlama, üretim kapasitesi, iç ve dış pazar potansiyelleri, su ve doğal kaynakların korunması gibi faktörleri göz önünde bulunduruyor.

Kadınlar ve gençlere özel destekler

Hayvancılık Genel Müdür Vekili Salih Çelik, yeni destekleme modelinde kadınlar ve gençler için özel teşvikler sağlanacağını açıkladı. Bu destekler, aile işletmeleri, damızlık üretimi ve sürdürülebilir üretim modelleri gibi başlıklar altında toplanıyor. Ayrıca, sözleşmeli üretim modeli yaygınlaştırılarak alıcı ve satıcılar güvence altına alınıyor.

Çiğ süt eylem planı

Hayvancılıkta çiğ süt üretimi konusunda da yeni adımlar atılıyor. Çiğ Süt Eylem Planı, üretim maliyetlerini düşürmeyi ve fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyor. Ulusal Çiğ Süt Çalıştayı’nda alınan karar gereği, çiğ süt maliyetleri üç ayda bir güncellenerek duyurulacak.

Damızlık üretimi ve ithalat

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında imzalanan protokol kapsamında, Avrupa Birliği ülkelerinden 6 bin baş damızlık düve ithal edilecek. Bu düveler, TİGEM işletmelerinde anaç olarak değerlendirilecek ve doğan dişi hayvanlar aile işletmelerine damızlık olarak satılacak. Böylece, yurtiçinde damızlık üretimi artırılarak ithalat bağımlılığı azaltılacak.

Üretim izinleri ve kriterler

Ürün veya ürün gruplarının üretim miktarları, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenerek il müdürlüklerine bildirilecek. Sözleşmeli üretim, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan işletmelere öncelik tanınacak. Ayrıca, hayvancılık faaliyeti olan çiftçi örgütleri ve Bakanlık ıslah programlarına kayıtlı işletmeler de desteklenecek.