Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren önemli bir vergi düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan taslakla gündeme geldi. Yeni düzenleme, emlak vergileri ve tapu harçlarının artık gayrimenkullerin emlak vergisine esas değeri (belediye rayici) yerine bölgesel rayiç bedeli üzerinden tahsil edilmesini öngörüyor. Böylece devlet, gayrimenkul alım-satımlarından daha yüksek gelir elde edecek.

Taslağın Detayları

Hükümet, gayrimenkul ve arsaların gerçek değeri üzerinden alım-satımının yapılması ve böylece vergi kaybının önlenmesi konusunda önemli bir çalışma başlattı. Bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması beklenen torba yasa taslağı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakan yardımcıları ve Gelirler İdaresi Başkanlığı yetkilileri tarafından sunuldu. Taslağın 100'ün üzerinde maddeden oluştuğu belirtildi.

2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası 2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası

Satış Yılına Bakılmaksızın Vergi Alınacak

Yeni düzenlemeye göre, daha önce gayrimenkul ya da arsanın satın alındıktan 5 yıl sonra satılması halinde gelir vergisi alınmıyordu. Ancak, taslağa göre artık herhangi bir yıl sınırı olmaksızın tüm satış işlemlerinden sağlanan kazançlar gelir vergisine tabi tutulacak. Bu düzenlemeyle şehirleşmenin yarattığı arsa ve imar rantı da vergilendirilecek.

Tapuda Gerçek Satış Bedeline Geçiliyor

Düzenlemenin en önemli maddelerinden biri, bölgesel rayiç bedel uygulamasını içeriyor. Devlet, taşınmaz satışlarından elde edilen gelirlerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için yeni bir sistem devreye sokacak. Bu amaçla, taşınmazların değerlerine yönelik veriler ve mülkiyet bilgilerinin tutulduğu Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak. Tapu işlemleri, bu merkezdeki bilgiler ve taşınmazla ilgili ekspertiz raporuna dayanarak yapılacak.

Harçlar ve Emlak Vergileri Artacak

Bölgesel olarak rayiç bedel tespit edilerek, tapu harcı ödemeleri ve emlak vergisi ödemeleri bu bedel üzerinden gerçekleştirilecek. Yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonra tapuda yapılacak işlemler, devletin belirlediği bölgesel rayiç bedeller üzerinden yapılacak. Bu değişiklikle birlikte, milyonlarca taşınmazın rayiç bedel üzerinden ödediği vergiler ciddi oranda artacak.