Türk Eğitim-Sen'den MEB Yönetici Atama Yönetmeliği ile ilgili değerlendirme Türk Eğitim-Sen'den MEB Yönetici Atama Yönetmeliği ile ilgili değerlendirme

Fitch Ratings tarafından sunulan analiz, bu yıl gelişmekte olan piyasalara beklenen sermaye akışının, 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkmasını öngörüyor. Analiz, Türkiye, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Brezilya, Polonya, Hindistan, Endonezya ve Rusya gibi dokuz önemli gelişmekte olan ülkeyi kapsayarak, bu ülkelerin net sermaye akışlarındaki eğilimleri incelemiştir.

Gelişmekte olan piyasalara yönelik net sermaye akışları, doğrudan yabancı yatırımlar, portföy öz kaynakları, portföy borçları ve banka akışları olmak üzere dört kategoride değerlendirilmiştir. Bu akışların artışında, gelişmekte olan piyasalardaki daha yüksek büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimine gitme beklentisi etkili olmuştur. Bu durum, 2022'de negatife dönen sermaye akışlarının, 2023'ün üçüncü çeyreği itibarıyla Rusya'dan gelen çıkışların etkisiyle toparlanma eğilimine girmesine yol açmıştır.

Analize göre, gelişmekte olan piyasalara bu yıl beklenen net sermaye akışının 200 milyar dolarla son on yılın en yüksek seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Bu güçlü toparlanma, bu ülkelerdeki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2,2'sine denk gelecek ve gelişmekte olan piyasalara sağlanan sermayenin önemli bir canlanmasını simgeler.