MHP Lideri Bahçeli'nin Yürüyüş Anları Ferdi Tayfur'un Şarkısıyla Sosyal Medyada Paylaşıldı MHP Lideri Bahçeli'nin Yürüyüş Anları Ferdi Tayfur'un Şarkısıyla Sosyal Medyada Paylaşıldı

Yurt dışından elde edilen menkul sermaye gelirleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dikkatini çekti. Kurum, detaylı analiz ve denetim çalışmaları sonucunda, Türkiye'de mukim bireylerin yurt dışından sağladığı faiz, repo ve kar payı gibi gelirler üzerinde yoğunlaştı. 

Beyanname verme süreci

Gelir elde etmesine rağmen 5 Nisan'a kadar gelir vergisi beyannamesi vermeyen ya da eksik beyan eden kişiler, Gelir İdaresi tarafından belirlenerek, ilgili vergi dairelerine cezai işlem uygulanmak üzere bildirilecek. Özellikle banka mevduat faizleri ve katılım bankalarından elde edilen kar payları, tevkifat (kesinti) usulüne tabi olduğundan, bu gelirler için ayrıca bir beyanname verilmesine gerek bulunmuyor. Ancak, yurt dışından elde edilen ve 8 bin 400 lirayı aşan faiz, repo ve kar payı gibi gelirlerin tamamının beyan edilmesi zorunluluğu bulunuyor.

Uluslararası işbirliği

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadele ve kayıt dışı ekonomiye karşı alınan önlemler kapsamında, dünya genelindeki vergi idareleri ile bilgi paylaşımında bulunuyor. Bu çerçevede, "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" ve Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan anlaşmalar dahilinde, yurt dışı kaynaklı faiz, kar payı gibi ödemeler Türkiye mukimi bireyler için Gelir İdaresi Başkanlığına bildiriliyor.