Türk Ticaret Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklikler içeren 7511 sayılı yasa, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni yasa, fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılması, şirket sermayelerinin yükseltilmesi ve ürün ihtisas borsalarına ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında yapılan düzenlemeyle, bir mal veya hizmetin satış fiyatında üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler kaynaklı fahiş artış yapılması durumunda, her bir aykırılık için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası öngörülüyor. Ayrıca, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini bozan faaliyetlerde bulunan işletmelere her bir aykırılık için 1 milyon TL'den 12 milyon TL'ye kadar ceza verilebilecek.

Ticaret Bakanlığı, bir takvim yılı içinde bu hükme en az 3 defa aykırı hareket eden üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatabilecek.

Yasa kapsamında, sermaye yeterliliği en az sermaye tutarının altında kalan anonim şirketler ve limited şirketlerin, 31 Aralık 2026'ya kadar yeni sermaye düzenine intibak sağlamaları gerekiyor. Bu düzenlemeyi yerine getirmeyen şirketler infisah etmiş sayılacak ve ticaret sicili kayıtları terkin edilecek.

Ayrıca, çıkarılmış sermayesi en az 250 bin TL olan halka açık olmayan anonim şirketlerin, başlangıç sermayeleri ile çıkarılmış sermayelerini 500 bin TL'ye yükseltmemeleri halinde, bu sistemden çıkmış sayılacaklar.

Ürün ihtisas borsaları veya takas merkezi olarak yetkilendirilen kuruluşların takas işlemlerinde mali sorumluluğu, belirlenecek limitler dahilinde ve alınacak teminatlar ile garanti fonu varlıklarıyla sınırlı olacak. Garanti fonunun kuruluşu, işletimi, kullanımı ve katılımcılarına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Mesajı Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Mesajı

Yasanın tüketiciyi korumaya yönelik bölümünde ise, malı süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında, her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 TL'ye, mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında ise, mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, üretici, ithalatçı ve özel servis istasyonlarına tüketici hizmeti sunmamaları durumunda da cezai yaptırımlar öngörülüyor.