Türk Ticaret Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 7511 sayılı yasa, fahiş fiyat artışları ve stokçuluk cezalarını önemli ölçüde artırıyor. Yeni düzenlemeler, şirket sermayelerinin yükseltilmesi ve ürün ihtisas borsalarına yönelik yenilikler de içeriyor.

Fahiş fiyat artışına ağır cezalar

Yasanın getirdiği düzenlemeler kapsamında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin malların veya hizmetlerin fiyatlarında haksız artış yapmaları durumunda, her bir ihlal için 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında para cezası verilecek. Ayrıca, piyasada darlık yaratarak tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetler için 1 milyon TL ile 12 milyon TL arasında ceza uygulanacak. Ticaret Bakanlığı, bu tür ihlallerin bir takvim yılı içinde üç defa tekrarlanması durumunda, ilgili işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatma yetkisine sahip olacak.

Şirketler için sermaye artışı zorunluluğu

Bakanlıktan yeni çalışma! 'Türkiye Deniz Bahçeleri' yapılacak Bakanlıktan yeni çalışma! 'Türkiye Deniz Bahçeleri' yapılacak

Yeni yasa, sermaye yeterliliği yetersiz olan anonim ve limited şirketlerin 31 Aralık 2026'ya kadar sermaye düzenlemelerini tamamlamalarını şart koşuyor. Bu süre içinde düzenleme yapmayan şirketler, iflas etmiş sayılarak ticaret sicilinden silinecek. Bakanlık, bu süreyi en fazla iki yıl daha uzatabilecek. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş ve sermayesi 250 bin TL olan anonim şirketler, sermayelerini 500 bin TL'ye yükseltmezlerse bu sistemden çıkmış sayılacak.

Ürün ihtisas borsalarına yeni düzenleme

Yeni yasaya göre, ürün ihtisas borsaları ve bu borsalar tarafından yetkilendirilen takas merkezleri, mali sorumluluklarını tesis ettikleri limitler ve teminatlar ile garanti fonu varlıkları çerçevesinde sınırlı tutacak. Garanti fonu, sadece belirlenen amaçlar için kullanılacak ve üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Satış sonrası hizmetlerde ağır yaptırımlar

Yasa, bir malı zamanında teslim etmeyen veya monte etmeyen işletmelere her bir ihlal için 2 bin 200 TL ceza öngörüyor. Mal ve hizmetlerin satışından kaçınanlar için ise yüzde 10 oranında ceza uygulanacak.

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almayan üretici ve ithalatçılar, 1.1 milyon TL ceza ile karşı karşıya kalacak. Asgari servis istasyonu sayısını sağlayamayanlar için de her eksik servis istasyonu başına 124 bin TL ceza verilecek. Yükümlülüklere uymayan tüm taraflar için her bir ihlal başına 2 bin 200 TL ceza uygulanacak.