Kira geliri beyannamesi, konut veya iş yeri kiraya veren her birey için zorunlu. Bu gelirlere "gayrimenkul sermaye iradı" adı verilirken, ortak mülkiyet durumlarında hissedarların da hisse oranlarına göre beyanname vermeleri gerekiyor. 2023 yılında elde edilen kira gelirleri, Mart ayı sonuna kadar beyan edilmesi gerekiyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan anayasa açıklaması

Beyanname Nasıl Verilecek?

Kira geliri elde edenler için götürü ve gerçek usul olmak üzere iki farklı beyanname seçeneği sunulmuş durumda. Götürü usul, kira gelirinde herhangi bir gider beyan edilmeyecekse tercih edilirken, gerçek usulde mülkle ilgili yapılan tüm masraflar ve ödenen kiralar dikkate alınarak vergi avantajlarından faydalanılabilecek.

Vergi İndirimlerinden Nasıl Yararlanılır?

Kiraya verilen mülkler için yapılan masraflar, sigorta, emlak vergisi, harç gibi ödemeler ve kredi faiz giderleri vergiden düşülebilmekte. Kendi kira ödemeleriniz de bu indirimlere dahil edilebiliyor. Seçilen yönteme göre, elde edilen gelirden düşülen istisna ve masrafların ardından kalan tutar üzerinden vergi hesaplanacak.

Beyanname Vermemenin Cezası

Kira gelirlerinin beyan edilmemesi ya da eksik beyan edilmesi durumunda, sahipler geriye dönük faizlerle birlikte vergi ve ceza ödemek zorunda kalacaklar. 21 bin liralık istisnadan yararlanılamayacak ve bu durum mali yükü artıracak.

Vergi Ödemesi Yöntemleri

Beyan sonrası tahakkuk eden vergi, tüm bankalardan ve kredi kartı ile rahatlıkla ödenebilecek. Damga vergisi de bu ödemelere dahil olacak, böylelikle mülk sahipleri için vergi ödeme süreci kolaylaştırılmış olacak.