Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine başkalarının önünde hakaret eden kadını tam kusurlu bularak boşanma kararını onadı. 

Olayın detayları

Sakarya'da yaşayan bir kişi, eşinin kendisine yönelik yersiz kıskançlıkları, tehditleri ve hakaretleri nedeniyle boşanma davası açtı. Davaya bakan yerel mahkeme, kadının bu davranışlarını üçüncü kişilerin huzurunda gerçekleştirdiği ve eşini toplum önünde küçük düşürdüğü gerekçesiyle tam kusurlu buldu. Mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi.

Yerel mahkeme kararı onandı

Merkez Bankası'ndan KKM Faiz Oranlarına Düzenleme Merkez Bankası'ndan KKM Faiz Oranlarına Düzenleme

Kararı temyiz eden kadın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'ne başvuruda bulundu ancak bu başvuru reddedildi. Sonrasında Yargıtay'a temyize gidildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararının hukuk kuralları ve usule uygun olduğunu belirterek, temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına hükmetti.

Hukuki gerekçeler

Yargıtay'ın gerekçeli kararında, davalı kadının eylemlerinin, davacı eşini toplum nezdinde küçük düşürdüğü ve bu durumun boşanma için geçerli bir neden oluşturduğu belirtildi.