Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının da yer aldığı Resmi Gazete'de paylaşılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı kapsamında, 15 Mayıs'tan itibaren katkılı motorin ile benzinde fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat sistemine geçilecek.

İşte Cumhurbaşkanı imzasıyla kabul edilerek Resmi Gazete'de paylaşılan EPDK kararı;

Galatasaray taraftarının Florya'da açtığı Mert Hakan pankartı gündem oldu Galatasaray taraftarının Florya'da açtığı Mert Hakan pankartı gündem oldu

8730 SAYILI FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKITLARA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KURUL KARARI

  • MADDE 1 - 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • MADDE 2 - Aynı Kararın 6 ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(8) Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz."

  • MADDE 3 -Aynı Kararın 7'nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
  • MADDE 4 - Aynı Kararın Ek-l'inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu'ndan "DKA olarak kullanılacak mı?(3): Evet/Hayır" ibaresi ile aynı Formun altında bulunan "(3) Kuruma "Diğer" olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • MADDE 5 - Aynı Kararın Ek-2'sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metninde yer alan "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • MADDE 6 - Bu Karar 15/5/2024 tarihinde yürürlüğe girer.
  • MADDE 7 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.