Enflasyonla mücadele kapsamında vergi kaçakçılığı ve kayıtdışılığıyla mücadele devam ediyor. Maliye Bakanlığı, kar oranı yüksek olmasına rağmen vergi beyanlarında düşüklük tespit edilen şirketlere odaklanıyor. Özellikle gıda, inşaat, otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren ve vergi beyanları düşük olan bin şirket üzerinde vergi incelemesi başlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi beyanlarıyla gerçek kazançları arasındaki uyumsuzluğa odaklanarak yaklaşık 100 bin mükellefin durumunu analiz etti. Sonuçlar, vergi beyanları düşük olan ve gerçek kazançlarına oranla çok düşük vergi ödeyen yaklaşık 1.000 mükellefin belirlendiğini ortaya koydu. Bu şirketlere vergi incelemesi başlatılarak vergi kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik Bakan Tekin: Dil derslerini dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik

Vergi incelemelerinde, risk analiz sistemine ve şikayetlere dayalı olarak orta ve büyük ölçekteki şirketler öncelikli olarak inceleniyor. Vergi müfettişleri, vergi beyanları ile gerçek durum arasındaki uyumsuzlukları tespit etmek ve kayıtdışı ekonomiyle mücadele etmek için sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bu adımlarla, vergi kaçakçılığının ve kayıtdışılığın önlenmesi ve Hazine'nin kaynaklarının etkin kullanımı sağlanması amaçlanıyor. Maliye Bakanlığı'nın vergi incelemeleri, vergiye uyumun sağlanması ve adil bir rekabet ortamının oluşturulması için kararlılıkla devam edecek.