Anayasa Mahkemesi, yurt dışı misyon koruma görevinde geçirilen üç yılı aşan sürelerin rütbe terfiinde değerlendirilmemesini öngören 3201 sayılı Kanunun 55. maddesindeki ibareyi iptal etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, yurt dışı misyon koruma görevinde geçirilen üç yılı aşan sürenin rütbe terfi değerlendirmesinde dikkate alınmamasına ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada, bu kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için başvuruda bulunmuştu.

Kanunun İlgili Maddesi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz

3201 sayılı Kanun'un 55. maddesinin itiraz konusu kuralın da yer aldığı ilgili kısmı şöyledir:

"Terfi ve atama Madde 55 - (Değişik: 2773/2015-6638/22 md.) Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır. Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, bu Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfinde değerlendirilmez. Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır."

Anayasa Mahkemesi Kararı:

Anayasa Mahkemesi, yaptığı incelemede, "yurt dışı misyon koruma" ibaresi yönünden "Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfinde değerlendirilmez" cümlesinin iptaline karar verdi.

Bu karar, yurt dışı misyon koruma görevlerinde bulunan polis amirlerinin terfi süreçlerini olumlu yönde etkileyerek, görevde geçirdikleri sürelerin daha adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.

5 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karar için tıklayınız.