Elektrik zamlarının aralık ayına da yansıtıldığı kuşkuları üzerine CİMER’e başvurduğunu hatırlatan emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, buna Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) verilen yanıtın kuşkuları gidermeye yetmediğini vurguladı.

EPDK’den verilen yanıtta “Tarife geçiş zamanlarında faturada görülen tüketime esas birim bedellerin, kurumumuz tarafından yayımlanan tarifeler ile uyumlu görülmediği durumlar oluşturmaktadır. Bu durum nihai hesaplamaya etki etmemektedir” denildiğini açıklayan Esen, kendisinin ise bazı faturalardaki zam oranlarını karşılaştırarak farklı sonuçlara ulaştığını söyledi. Örneğin ilk okuma tarihi 3 Aralık 2021, son okuma tarihi 5 Ocak 2022 olan bir faturanın tutarı 415 TL olurken, EPDK’ya göre hesaplandığında tutar 416.97 TL’ye çıkıyor. Zamsız/zamlı dönemlere göre hesaplama sonucunda ise tutar 392.3 TL’ye iniyor.

"FARKLAR BÜYÜK"
Esen, fiyatlandırmada aynı (eskalasyon) yöntemi uygulayan EPDK sonuçları ile fatura tutarları arasında kayda değer farklılık bulunmadığına işaret ederek şöyle devam etti: “Ancak dönemlerine göre zamlı ve zamsız fiyatlar üzerinden klasik yöntemle yapılmış hesaplama sonuçlarıyla fatura tutarları arasında göz ardı edilemeyecek büyüklükte farklar var. 10-15 gündür süren yoğun şikâyetlere/olası revizyon çalışmalarına karşın eskalasyon hesaplarından kaynaklanan farklılığın giderilmediği anlaşılıyor. Toplam abone sayısının büyüklüğü dikkate alındığında farkın göz ardı edilmemesi gerektiği, olayın mali boyutlarının büyüklüğü ortada.”