Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, eğitim kurumu yöneticilerinin atanma sürecinde önemli değişiklikler planlanıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağı, eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde liyakat ve kariyer esaslarına daha fazla vurgu yapmayı amaçlıyor.

Deprem Tehlike Haritası Güncelleniyor: Yeni Bir Fay Tespit Edildi Deprem Tehlike Haritası Güncelleniyor: Yeni Bir Fay Tespit Edildi

Yeni düzenlemeye göre, eğitim kurumu yöneticisi olmak isteyen adaylar, Millî Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına katılmak zorunda olacaklar. Bu programa katılan adaylar, yazılı ve/veya sözlü sınavlarda 60 puan ve üzeri alarak başarılı olabilecekler. Başarıyla tamamlanan program sonrasında, vali onayı ile yönetici olarak görevlendirilecekler.

Yönetici olarak görevlendirilenler dört ders yılı süreyle atanacak ve aynı eğitim kurumunda en fazla sekiz ders yılı görev yapabilecekler. Yeniden atanacak yöneticiler için belirlenen başarı ölçütleri doğrultusunda görevlendirmeler yapılacak ve bu süreçte özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmayacak.

Özellikle özel program ve projeler uygulayan eğitim kurumlarına yönelik yönetici atamaları, Bakanlık tarafından belirlenen özel koşullar çerçevesinde yapılacak.