E-ticaret sektöründe yerli firmaları ve küçük esnafı kapsayan 2022 yılında yürürlüğe geçen E-Ticaret Kanunu'nda bulunana bazı maddelerin iptal talebi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından onay verilmedi. Danıştay 10. Dairesi, AYM’ye gönderdiği dilekçede e-ticaret uygulamalarının akfif olabilmesi için yıllık lisans bedeli uygulaması da dahil 4 maddesinin kaldırılmasını istemişti. Talebe onay vermeyen AYM kararında, Kanun’un elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine uygun olarak faaliyet gösterilmesinin uygun olduğu belirtildi. 

AYM, karara onay vermedi

Danıştay, 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda ekonomik bütünlük tanımıyla bulunan “paylarının en az yüzde 25’ine” ifadesi ile uygulamaya alınacak kontrolleri kapsayan maddede bulunan ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkilerini kapsayan, “bilirkişinin hak ve yükümlülükleri ile görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlemeye yetkilidir” ifadesinin iptali için talepte bulunmuştu.


Bunun yanı sıra, “Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalarının haksız olduğu kabul edilir” maddesinin de iptalini talep etti. Danıştay bunların dışında elektronik ticaret platformlarının bir takvim yılında yapılan net işlem hacmi kapsamında her yıl faaliyet yürütebilmek için lisans ücreti ödemelerini içeren maddenin de iptalini de talep etti. Talep AYM tarafından onay verilmezken, e-ticaret platformları lisans ücreti ödemesi zorunlu olacak.

2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası 2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası

"Yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür"

AYM söz konusu kararına yönelik Kanun’un elektronik ticaret piyasasının milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesi ile sağlıklı ve düzenli işlemesini amaçladığını vurguladı. AYM, lisans ücretlerinin ödenmesinin asıl sebebine dikkat çekerek “Lisans ücreti elektronik ticaretin dengeli ve sağlıklı şekilde büyüme ve gelişmesine katkıda bulunulması bağlamında kamu yararına yönelik olarak kamu gücü kullanılmak suretiyle yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür.

Elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren işletmelerden bir kısmının piyasaya hakim olması durumunda hakim konuma erişen işletmenin rekabet ortamını bozucu etki yaratacağı açıktır. Eşit rekabet için getirilen lisans ücreti kamu yararı dışında başka bir amaca yönelik değildir” ifadeleri kullanıldı.