Uzun süredir beklenen ve kamuda birden fazla maaş uygulamasına son verecek düzenleme Meclis'e sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinden itibaren üzerinde çalıştığı bu düzenleme, kamu görevlilerinin yalnızca bir görev için maaş almasını öngörüyor.

Kamuda en fazla BİT yatırımı MEB'den Kamuda en fazla BİT yatırımı MEB'den

Düzenlemenin Detayları

  • Maaş Sınırı: Kamu görevlileri, en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin lirayı geçemeyecek.
  • Ek Ödemeler: Eğer maaş sınırını aşan huzur hakkı, görev tazminatı veya benzeri ödemeler varsa, bu tutar hazineye gelir olarak aktarılacak.

Denetim ve Uygulama

  • Denetimler: Düzenleme kapsamında, tasarruf tedbirlerini uygulamayan bürokratlara maaş kesintisi veya işten çıkarma gibi idari cezalar verilecek.
  • Denetim Kurumu: Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunu denetleyecek.
  • Disiplin Hükümleri: Alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemler tespit edildiğinde, ilgili mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak ve sonuçlar Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Yasal Çerçeve

32 maddeden oluşan düzenleme, kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini belirleyecek. Bu düzenleme ile kamu görevlilerinin yalnızca bir maaş alması ve maaş sınırının aşılmaması hedefleniyor.