Beş ay önce Kayapınar İlçe Yönetiminin değiştirildiği ve şimdi de Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No’lu şubede olağanüstü kongre kararı alındı. Alınan bu karar suların durulmadığı Diyarbakır EBS’de yeni krizlerin oluşmasına zemin hazırlayacaktır.

21 Haziran 2022 tarihinde “Değişime Çağrı” bildirgesi, korku duvarlarını aşarak ben de varım demeye ve değişim hareketinin bir parçası olmaya tüm üyeler davet edildi.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No’lu şube seçimleri sürecinde ben de varım diyerek delege adaylığı başvurusu yapan arkadaşlara, “Çekilmezsen bedel ödersin.” tehditlerine maruz kalmışlardı. Artık bu tehditler ailelere kadar devam etmişti. Sendikamızın ilke ve değerlerine yakışmayan bu sürecin bir parçası olmama adına 15.09.2022 tarihli kamuoyu açıklaması yaparak seçimlerden çekilmişlerdi.

Son birkaç dönemdir sıkça iç çekişmelerle Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No’lu şubesi hep gündemde kalmaktadır. Daha beş ay önce Kayapınar İlçe Yönetiminden üç yönetici isteği dışında, ilçe yönetiminden uzaklaştırılarak Kayapınar İlçe Yönetimi yeniden oluşturuldu.

Şimdi de Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şubenin resmi web sitesinde, Olağanüstü Kongreye gidilmesine karar alındığı, 09.07.2024 tarihinde saat 13.00-17.00 arasında yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 10.07.2024 tarihinde yapılmasına karar verildiği açıklaması yapıldı.

Diyarbakır’da yayın yapan yerel bir basın ajansı 05.07.2024 tarihli “İNKÂR EDİYORDUNUZ?” başlıklı yazısında, olağanüstü kongre kararının nedenlerinden birisi;  Sendika yönetiminin farklı fikirlere ve eleştirilere tahammül göstermeyerek farklı fikirlerin temsilcilerini saf dışı bırakmak. Diğer bir neden ise yeni alınan sendika binası gösterilmektedir. Bu kararın alınmasında şube başkanının aynı zamanda genel denetleme kurulu üyesi olmasının da etkili olduğu vurgulanmıştır.

Sendikacı arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde mali işlerden sorumlu şube başkan yardımcısının; 2023 Nisan ayında alınan yeni sendika binasının ihtiyaçlarının giderilmesi için mal ve hizmet alımlarında tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilmediği, süreçten kendisinin devre dışı bırakıldığı ve gereğinden fazla ödemelerin yapıldığı gerekçeleriyle Genel Merkezde Genel Başkan Ali Yalçın dâhil olmak üzere beş genel başkan yardımcısı ile 2-3 Mayıs 2024 tarihinde görüşmeler yaparak konu ile ilgili bilgi ve belgeleri verdiği belirtilmiştir.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube yönetiminde mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Mahmut Akdoğan’ı şube yönetiminden çıkarmak için bu olağanüstü kongre kararının alındığı anlaşılmaktadır. Yaklaşık üç yıldan beri görev yaptığı mali işlerde; tüzüğe, 4688 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuatlara aykırı usulsüzlük ve yolsuzlukları mı tespit edildi?

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dâhil dokuz peygamberin medfun olduğu Peygamberler diyarı güzel Diyarbakır’ımızın güzel delegeleri; birliğimizin, dirliğimizin ve kardeşliğimizin mihenk taşı olan Diyarbakır’ımızın kıymetli delegeleri; medeniyetimizin beşiği olan Diyarbakır’ımızın ilkeli delegeleri; Akif İnan değerlerini içselleştirmiş ve üyenin aidatıyla oluşan sendika parasını beytülmal olarak gören değer sendikacılığın yılmaz savunuculuğunu yapan değerli dava arkadaşlarım;

Merkez Bankası'ndan KKM Faiz Oranlarına Düzenleme Merkez Bankası'ndan KKM Faiz Oranlarına Düzenleme

Vesayetçi ve rantçı zihniyetin ürünü olan ve sizlere dayatılan bu olağanüstü kongreye gitmeyerek protesto ediniz. Sonra yüzünüzü sendikanın Ankara’da bulunan genel merkeze doğru dönerek ve ellerinizi havaya kaldırarak Ali Yalçın’a; “Eğer cesaretin var ise genel merkez için olağanüstü kongreye kararı al. Kendinin belirlediği 362 delegenin şimdi kaç tanesi sana destek olacak, bir gör.  

Ali Yalçın ve 3-5 kişiden oluşan vesayetçi ve rantçı saz arkadaşları kendi çıkar ve menfaatlerine uymayan ve sendikanın kuruluş değerlerine aykırı uygulamaları eleştirenleri, “bunlar sendikaya zarar veriyor, bunlar sendikada tefrika çıkarıyor, bunlara müdürlük verilmediği için makam hırsıyla yapıyorlar, bunlar şube başkanı olamadığı için koltuk hırsıyla yapıyorlar.” sözleriyle yaftalayarak algı oluşturdular. Bu dava adamlarını hep ötekileştirdiler, itibarsızlaştırdılar. Ama bir söz var: “Hher şeyin ilacı zamandır.” Gelinen noktada dava hareketi olan bu sendikayı kimler rant ve zenginleşme aparatına dönüştürdükleri, kimlerin makam ve mevki hırsında oldukları ayan beyan ortadadır.

Pendik İlçe Yönetiminden bir yöneticinin ilçe yönetiminden uzaklaştırılması, Akif İnan’ın yol ve dava arkadaşının üyelikten çıkarılması (Genel Kurulun bu kararını Yargı İptal etti), Kayapınar İlçe Yönetiminden üç yöneticinin ilçe yönetiminden uzaklaştırılması ve daha nice örnekler.

Artık bu saatten sonra Ali Yalçın’a “Sarı Öküz” hikâyesinde olduğu gibi başka bir kurban vermeyeceğiz. Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube yönetiminde mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Mahmut Akdoğan Başkanımızın yanındayız.

                                                                                            Yıldırım DEMİRCİ