Kurban bayramı gelmeden Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu vatandaşlar tarafından paylaşılan soruları cevaplandırarak herkesin merak ettiği soruları tek tek yanıtladı.

'YOKSULSA YENİSİNİ ALMASINA GEREK YOKTUR'

"Satın alınan kurbanlığın ölmesi durumunda ne yapılmalıdır?" sorusu "Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddî durumuna göre farklı hüküm uygulanır. Şâyet kişi varlıklı ise başka bir hayvanı kurban olarak keser. Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir. Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur. Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır. Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez" şeklinde cevaplandırdı.

'DİNEN UYGUN GÖRÜLMEZ'

"Kurbanlık hayvanların gebeliğinin önlenmesi veya sonlandırılması ya da iğdiş edilmesi Caiz midir?" sorusuna ise "Kurbanlık veya etlik olarak beslenen hayvanların gebe kalmalarının önlenmesi veya iğdiş edilmeleri hayvan için kurbanlık olması açısından ayıp sayılmıyorsa ve insanların yararına bir menfaati gerçekleştirmeye yönelik ise bunda bir sakınca yoktur.

Ancak kurbanlık olarak ayrılan hayvanların mevcut gebeliklerinin sonlandırılması fıtrata müdahaledir. Bu itibarla; mevcut gebeliklerinin sonlandırılması dinen uygun görülemez" ifadelerine yer verildi."ÖLMEDEN KESİLMELİDİR"

Bir diğer "Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir?" sorusu, "Dinimiz, tüm canlılara iyi davranılmasını emretmiştir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), kesim esnasında hayvana eziyet edilmemesini istemiştir. Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi asıldır.

Bununla beraber kurbana fazla eziyet vermemek (ölüm acısını azaltmak) maksadıyla, kesim esnasında hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltılarak kesilmesi caizdir. Ancak hayvanın bayıltıldıktan sonra ölmeden boğazından kesilmesi gerekir.

Hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi eti de yenmez. Zira kurbanlık veya etlik hayvanın yenilmesinin caiz olabilmesi için kesim esnasında hayvanın canlı olması gerekir" açıklamasında bulunuldu.

KREDİ KARTIYLA KURBANLIK ALMAK DOĞÜRU MUDUR? 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı'na ilişkin vatandaşlar tarafındna paylaşılan soruları cevapladı. Başkanlık, "Kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?" sorusuna "Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir.

Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda Ak Partili Güler'den açıklama: Yasada ötenazi olmak zorunda

Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması hâlinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir" şeklinde son noktayı koydu.