Sıcak hava dalgası geliyor: Türkiye'de termometreler 40 dereceyi gösterecek Sıcak hava dalgası geliyor: Türkiye'de termometreler 40 dereceyi gösterecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başvurusu üzerine, üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. AYM, bu düzenlemenin kanun hükmünde kararname (KHK) ile yapılamayacağını belirtti ve yeni bir düzenleme için Meclis’e bir yıl süre tanıdı. Kararın gerekçesinde, YÖK'ün rektör atama sürecindeki rolünün kaldırılması ve atanma şartlarının değiştirilmesinin Anayasa'ya aykırı olduğu vurgulandı.

AYM Kararının Gerekçeleri

  • Anayasaya Aykırılık: AYM, rektör atama usulünün değiştirilmesi ve YÖK'ün rolünün ortadan kaldırılmasının, Anayasa'nın İkinci Kısmı'nın Dördüncü Bölümü'nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenlemeler içerdiğini ve bu nedenle KHK ile düzenlenemeyeceğini belirtti.
  • Yasama Organına Süre: Mahkeme, yeni bir yasal düzenleme yapılması için Meclis’e bir yıl süre verdi. Bu süre içinde Cumhurbaşkanı’nın yaptığı atamaların geçerli olacağını açıkladı.

Sonuç ve Etkileri

  • Yapılan Atamalar Geçerli: Erdoğan'ın şu ana kadar yaptığı rektör atamaları geçerliliğini koruyacak.
  • Yeni Düzenleme Gerekliliği: Meclis, bir yıl içinde rektör atamalarına ilişkin yeni bir yasal düzenleme yapmak zorunda kalacak.

AYM’nin İptal Kararının Detayları

Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre, devlet üniversitelerine rektör atanma şartlarında yapılan değişiklikler Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi. Kararın gerekçeli açıklamasında, bu tür düzenlemelerin KHK ile yapılamayacak yasak alanda kaldığı belirtildi.