İş bırakma eylemi, okula gelmeme şeklinde mi yoksa öğretmenler odasında oturma şeklinde mi gerçekleştirilecek?


İş bırakma eyleminin okula gelmeme şeklinde uygulanması kamuoyunda eylemden ziyade tatil/izin algısı yaratarak eylemin amacından uzaklaşılacaktır.

Daha önce gerçekleştirilen iş bırakma eyleminde öğretmenlerin ek dersi kesilirken adı müdür sendikasına çıkan sendikaların müdür ve müdür yardımcıları kendi ek ders ücretlerini kesmemişti.

Kocaeli Valisinden Gölcük Milli Eğitimdeki Ek Ders Yolsuzluğuyla İlgili Açıklama Kocaeli Valisinden Gölcük Milli Eğitimdeki Ek Ders Yolsuzluğuyla İlgili Açıklama

Gerekçe olarak da "Biz, zaten derse girmiyoruz." demişlerdi.

Ama unuttukları konu zaten derse girmeseler de ek ders ücreti alıyorlar. Bakanlığın harekete geçmesi için eyleme katılım sayısı Bakanlığa bildirilecek sayıda ve ek ders puantajında kaç kişinin ek ders ücretinin kesildiğinde görülecektir. Müdürler öldürülen müdür arkadaşları için bir günlük ek ders ücretlerinden vazgeçerler diye umuyoruz.


Eyleme katılan sendika yöneticileri zaten resmi/gayri resmi sendikalarından ek ders ücretlerini talep edebiliyorlar.