MTV ve vergi gibi kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranlarında ve tecil faizlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Bu yeni düzenlemelerin detaylarına göre:

Amme alacaklarının tahsilinde kullanılan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e yükseltildi. Bu değişiklikle birlikte, vergi ve diğer kamu borçlarının ödenme süresini aşması durumunda uygulanacak olan gecikme zammı oranı artırılmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile amme alacaklarında uygulanan tecil faizi oranı da artırıldı. Yıllık yüzde 36 olan tecil faizi oranı, bugünden itibaren yüzde 48 olarak belirlendi. Bu değişiklikle birlikte, vergi borçları gibi kamu alacaklarının ödenme süresinin uzatılması durumunda uygulanacak olan faiz oranı yükseltilmiş oldu.

Kamu alacakları, vergiler ve adli-idari para cezaları gibi kamu borçlarını içeriyor. Vergi borçları gibi kamu alacaklarının belirlenen süre içinde ödenmemesi durumunda her ay için ayrı ayrı gecikme zammı uygulanacak. Bu yeni düzenleme ile vergi ve diğer kamu borçlarının gecikme zammı oranı artırılarak, borçluların ödemelerini zamanında yapmaları teşvik edilmeye çalışılıyor.

13 popüler uygulamanın zararlı olduğu ortaya çıktı! Yüklüyse hemen silin... 13 popüler uygulamanın zararlı olduğu ortaya çıktı! Yüklüyse hemen silin...