İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, TEMA Vakfı tarafından Kanal İstanbul Projesi'nin iptaline ilişkin açılan davayı reddetti. Mahkeme, projenin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve tekniklere uygun olduğu kanaatine vararak, dava konusu çevre düzeni tadilatının haksız ve hukuka aykırı olmadığına hükmetti.

TEMA Vakfı, ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen Kanal İstanbul Projesi'nde lüks yaşam alanlarının planlandığını, projenin içme suyu havzasında tahribat yaratacağını ve ekosisteme yönelik planda hassasiyet gösterilmediğini iddia ederek davanın açmıştı. Ancak mahkeme, bu iddiaları değerlendirerek, projenin Türkiye'nin uluslararası ilişkiler politikasının bir parçası olduğunu belirtti.

Ali İhsan Yavuz: Seçim Sürecinde Titizlikle Hazırlandık, Sonuç Alımında Öncü Konumdayız Ali İhsan Yavuz: Seçim Sürecinde Titizlikle Hazırlandık, Sonuç Alımında Öncü Konumdayız

Mahkeme kararında, Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul'a özel bir sorumluluk ve değer yüklediği, kentin ve İstanbul Boğazı'nın güvenliğini artırmayı hedeflediği ifade edildi. Ayrıca, planlama esaslarına uygunluğu ve tekniklerinin uygunluğu vurgulanarak, projenin stratejik bir parça olarak kabul edildi.