Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında, Türkiye genelinde aile ilişkilerini incelemek amacıyla saha çalışmaları başlatılıyor. Doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Zonguldak ve Bartın ile boşanma hızının en yüksek olduğu İzmir, Antalya ve Karaman illerinde analiz çalışmaları gerçekleştirilecek.

Eylem planı kapsamında, 2024-2028 yıllarını içine alan 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyet belirlenmiş durumda. Bu plan çerçevesinde, aile yapısını güçlendirmeyi hedefleyen yaklaşımlar öne çıkıyor. Aile içi riskleri azaltmayı amaçlayan politikaların yanı sıra, zarar gören ailelere de destek sağlanması planlanıyor.

"Ailenin Korunması" ve "Ailenin Güçlendirilmesi" hedefleri doğrultusunda, demografik değişim sürecinde ailenin korunması ve evlilik kurumunun güçlendirilmesi gibi ana hedefler belirlenmiş durumda. Bu kapsamda, aile yapısını etkileyen demografik faktörlerle ilgili sosyal araştırmalar gerçekleştirilecek.

Ayrıca, nüfusun dinamik yapısının korunması adına cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında ailelere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yaygınlaştırılacak. Evlilik ve çocuk sahibi olmaya ilişkin algı ve tecrübeleri ele alan saha araştırmaları da yapılacak.

Filenin Sultanları, Polonya'ya mağlup olarak turnuvaya erken veda etti Filenin Sultanları, Polonya'ya mağlup olarak turnuvaya erken veda etti

Karabük, Zonguldak, Bartın, İzmir, Antalya ve Karaman illerinde yapılacak analiz çalışmalarıyla, ailelerin doğrudan görüşmeleri gerçekleştirilecek. Uzmanlar, bu illerdeki ailelerle ve boşanmış çiftlerle birebir görüşmeler yapacak ve özel anketler uygulayacak. Elde edilen verilere dayanarak, söz konusu illerde uygulanacak politikalar belirlenecek.