ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı ABD'den F-16 tedarikinde imzalar atıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gölbaşı’ndaki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen “Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi" tanıtım toplantısına katıldı. Program, tanıtım filmi ile başladı. Ardından konuşan Bakan Tekin, eğitimin bir toplumun geleceğini şekillendiren en kritik araçlardan biri olduğunu vurgulayarak, mesleki eğitimin gücünü pekiştirmeyi amaçlayan Mesleki Eğitim Politika Belgesi'nin detaylarını paylaştı.

Mesleki Eğitimin Dönüşümü

Bakan Tekin, belgeyi Türkiye'nin eğitimdeki ufuklarını genişletecek ve ulusal ile uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. 28 Şubat sürecinde İmam Hatip Liseleri’nin yanı sıra meslek ve teknik eğitimin de büyük zarar gördüğünü belirten Tekin, katsayı ayrımcılığı gibi uygulamalarla bu alanların neredeyse ölme noktasına geldiğini ifade etti. Son 22 yılda ise mesleki eğitimi temelden yeniden inşa ettiklerini ve bu alanı sadece bir öğretim modeli olmanın ötesine taşıyarak üretim ile istihdamı entegre eden bir kalkınma modeline dönüştürdüklerini söyledi.

Eğitimde Devrim Niteliğinde Adımlar

Yusuf Tekin, Türkiye'yi dünya çapında saygı duyulan bir eğitim modeline kavuşturduklarını belirterek, her yıl devlet bütçesinden eğitime ayrılan en yüksek pay ile eğitim alanında devrim niteliğinde adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı. Bu yaz pilot uygulamaların başlayacağını kaydeden Tekin, oluşturulan yöntemlerle öğrencilere temel mesleki beceriler kazandırarak eğitimlerini mesleki yeterlilik belgesine dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Sorunları Tespit ve Strateji Geliştirme

Bakan Tekin, saha ziyaretleri ve sektör istişare toplantıları sayesinde mesleki ve teknik eğitimde karşılaşılan sorunları tespit etme ve bu sorunlara yönelik stratejiler geliştirme fırsatı bulduklarını vurguladı. Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile herkesin bir mesleği olması gerektiği anlayışını benimseyerek, sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmayı, öğrencileri hayata ve istihdama hazırlayarak ülkenin kalkınmasına ve refahına katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

72 Strateji Maddesi

Politika belgesinde yer alan temaların 'Mesleki ve Teknik Eğitime Erişim', 'Mesleki ve Teknik Eğitimde İyileştirme', 'Mesleki ve Teknik Eğitim ile İstihdama Hazırlık' olmak üzere üç ana başlık altında toplandığını söyleyen Tekin, eğitim ve sektör temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda geliştirilmiş 72 strateji maddesi olduğunu belirtti. Bu stratejiler, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'nin en önemli temelini oluşturmakta ve eğitim sistemini iyileştirmek ve güçlendirmek için geniş çapta bir strateji çerçevesi sunmaktadır.

İş Birlikleri ve Farkındalık Çalışmaları

Tekin, belgede üniversiteler ve sektörlerle iş birliği içinde okulların ihtisaslaşmalarını sağlamak, ortaöğretimde akademik eğitim alan öğrencilere mesleki eğitim merkezleri üzerinden meslek edinme imkânları sunmak ve toplumun mesleki eğitime olan algısını olumlu yönde değiştirecek farkındalık çalışmalarını hayata geçirmek gibi stratejilerin yer aldığını belirtti. Ayrıca, 72 strateji maddesinin her birini detaylıca ele almanın kısa sürede mümkün olmadığını ancak bu stratejilerin tümünün eğitim sistemini daha etkili, ulaşılabilir ve uygulanabilir kılmayı amaçladığını ifade etti.