Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa süre içinde devreye alınacak zorunlu afet sigortası (ZAS) ile sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangınının da sigorta teminatına dahil edileceğini açıkladı. Bakan Şimşek, "Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar teminat altına alınıyor," dedi.

Deprem Sigortasından Zorunlu Afet Sigortasına

Bakan Şimşek, zorunlu deprem sigortasının, 17 Ağustos 1999 tarihli Gölcük Depremi sonrasında bir kanun hükmünde kararname ile getirildiğini ve sivil konutların sigorta kapsamına alınmasını sağladığını hatırlattı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) bu sigorta modeli kapsamında 2012 yılında son halini aldı. Şimşek, DASK'ın bugüne kadar zorunlu deprem sigortası ile yaklaşık 500 bin hasarlı konut için 35 milyar lira hasar ödemesi gerçekleştirdiğini belirtti. 1 Haziran 2024 itibarıyla DASK, 11.3 milyon poliçe ile deprem afetine ilişkin teminat sunuyor.

İcra yoluyla çocuk teslimine son: Adalet Bakanlığı yeni uygulamasını duyurdu İcra yoluyla çocuk teslimine son: Adalet Bakanlığı yeni uygulamasını duyurdu

Yeni Kapsam: Taşınır Mallar da Sigorta Güvencesi Altında

Doğa kaynaklı afet sayısındaki artışın tüm dünyada ve Türkiye'de hasarları artırdığına dikkati çeken Şimşek, diğer doğal afetlerde, yapısı gereği, konut içindeki taşınır mallarda hasar oluştuğunu ifade etti. Bu nedenle, ZAS kapsamında konut içindeki taşınır malların da sigorta teminatına dahil edileceğini belirtti.

Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) Neler İçerecek?

Mevcut durumda, deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, dev dalga (tsunami) veya yer kaymasının sivil konutlarda yol açtığı maddi zararlar zorunlu deprem sigortası ile teminat altına alınıyor. Yeni ZAS ile birlikte:

  • Sel, heyelan, fırtına, dolu, çığ ve orman yangını da sigorta teminatına dahil edilecek.
  • Deprem teminatı için binalar, diğer afetler için ise binalar ve taşınır mallar sigorta kapsamında olacak.
  • Mevcut durumda zorunlu deprem sigortasıyla köy alanlarına teminat sunulmazken, zorunlu afet sigortası ile bu alanlar da kapsama alınacak.

Hedef: Haziran Sonunda ZAS'ın Devreye Alınması

Bakan Şimşek, zorunlu afet sigortasının haziran sonu itibarıyla devreye alınmasını hedeflediklerini belirterek, "Bu yeni sigorta modeli ile hem deprem hem de diğer doğal afetler için daha geniş kapsamlı bir güvence sunmayı amaçlıyoruz," dedi.