Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörden gelen talepler doğrultusunda, bahşiş gelirleri ile motokurye faaliyetlerinin vergilendirme usulünde bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. Ancak bu alanlarda yeni vergi ihdası yapılmayacak.

Bahşiş Gelirlerine İlişkin Düzenlemeler

KDV Muafiyeti ve Ayrı Gösterim:

 • Yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, müşterilerin banka veya kredi kartlarıyla yaptıkları bahşiş ödemeleri, ödeme belgelerinde hizmet bedelinden ayrı gösterilecek. Bu bahşişler, KDV’ye tabi olmayacak.
 • Bahşişlerin hizmet bedelinin yüzde 10’unu aşmaması şartıyla, bu ödemeler işveren tarafından hizmet bedeline dahil edilmeyecek.

Çalışanlara Dağıtım ve Vergilendirme:

 • Bahşişler, tamamen çalışanlara dağıtılacak.
 • Bu ödemeler, asgari ücretin aylık brüt tutarına kadar olan kısmı için normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve sadece yüzde 10 gelir vergisi tevkifatına tabi olacak.

Kapsama Giren Sektörler:

 • Yeme içme sektöründe hizmet veren işletmeler, paket servis yapanlar ve müşteriye servis hizmeti sunan işletmeler bu düzenlemeye dahil olacak.
 • Otel ve benzeri konaklama işletmelerinin yeme içme hizmeti sunan birimleri de bu kapsamda yer alacak.

Motokurye Gelirlerine İlişkin Düzenlemeler

Defter Tutma Zorunluluğu Kalkıyor:

 • Motokurye faaliyetlerinden elde edilen kazançların basit vergileme usulüne geçilmesi planlanıyor.
 • Hizmet sözleşmesi kapsamında bir işverene bağlı çalışan kuryelerin gelirleri ücret olarak vergilendirilecek.
 • Bağımsız olarak çalışan kuryeler, ticari kazanç mükellefi olacak ve bu gelirlerden belli oranda tevkifat yapılacak.
 • Bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin 3 milyon lirayı aşmaması halinde, tevkifat nihai vergi olacak ve defter tutma, belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülüklerden muaf olacaklar.

KDV İstisnası:

Hakkari'de Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: Baba Öldü, Kardeş Ağır Yaralı Hakkari'de Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: Baba Öldü, Kardeş Ağır Yaralı
 • Motokuryelerin hizmet ifaları KDV’den muaf tutulacak.

Bu düzenlemeler, sektördeki vergi yükünü hafifletmeyi ve işlemlerin daha kolay yürütülmesini amaçlıyor. Bakanlık, iş ve sosyal güvenlik mevzuatında da destekleyici düzenlemeler üzerinde çalıştığını belirtti.