Mangalcılara Kötü Haber! Tavuk Kanatı Fiyatı İkiye Katlandı Mangalcılara Kötü Haber! Tavuk Kanatı Fiyatı İkiye Katlandı

Hükümet vergilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. En son briçok alanda indirim, muafiyet ve istisnaları sonlandırmak için yapmış olduğu hazırlıklara bir adım da Anayasa Mahkemesi attı.

Harçlardan Muaf Olma Durumu Sonlandırıldı

AYM; varlık yönetim şirketlerinin yapmış oldukları faaliyetlerden dolayı, Harçlar Kanununa göre istenilmesi gerekli olan harçlardan muaf olmalarını kapsayan düzenlemeyi sonlandırdı. Bu istisna düzenlemesinin, anayasanın eşitlik ilkesi ve vergide adalet hükümlerine uygun olmadığına karar verildi. AYM'nin iptali kapsamında, varlık yönetim şirketlerinin süresiz olarak harçlardan istisna tutulmasının, diğer teşebbüslerin aleyhine olacağı vurgulandı.

"Orantısız avantajın oluşmasına yol açıyor"

Varlık yönetim şirketlerinin bu harçları ödemeyerek giderlerini azalttığı, bunun da kar oranlarını artırması anlamına geldiği belirtilen yazıda, "Bu şirketlerin kurulmasının teşvik edilmesi için kuruluşundan itibaren belirli süre ile sınırlı olarak harç istisnası tanınması makul olsa da bunun sürekli hale getirilmesi diğer teşebbüsler aleyhine orantısız avantajın oluşmasına yol açmaktadır. Ticari hayatta karlılık esasına göre faaliyet gösteren teşebbüsler arasında varlık yönetim şirketleri lehine süreklilik arz eden bir farklılığın orantılı olmadığı kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.