Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de tıpta uzmanlık öğrenimi alan öğrencilere döner sermayeden ek ödeme yapılmamasının mülkiyet hakkının ihlali olduğuna karar verdi.

Ankara’daki bazı üniversitelerin tıp fakültesi hastanelerinde tıpta uzmanlık öğrenimi gören altı Azeri, döner sermaye ek ödemesi yapılmaması nedeniyle çeşitli girişimlerde bulundu.


Kurumlarından olumlu cevap alamayan Arif Hüseynli, Elbay, Bayramlı, Rajab Guliyev, Sabuhi Alishov, Ulvi Majidli ve Vusala Yusufova isimli 6 azerinin idari davaları da olumsuz sonuçlanınca konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Anayasa Mahkemesi şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

EYT açıklamaları gündemden düşmüyor! AKP'li Elitaş'tan sürpriz açıklama! EYT açıklamaları gündemden düşmüyor! AKP'li Elitaş'tan sürpriz açıklama!

Tıpta uzmanlık öğrencileri arasında döner sermaye ek ödemesinden yararlanma bakımından Türk vatandaşı olup olmama temelinde yapılan farklı muamelenin nesnel ve haklı bir sebebinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Farklı muamelenin haklı bir sebebinin bulunmadığı sonucuna ulaşıldığından orantılılık yönünden ayrıca bir inceleme yapılmasına gerek görülmemiştir.
Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa’nın 10. maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.
“MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİ”

Yüksek Mahkeme neticede şu hükmü kurdu:

Mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
Anayasa’nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak Anayasa’nın 10. maddesinde güvence alınan ayrımcılık yasağının İHLAL EDİLDİĞİNE,
Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 2. İdare MahkemesineGÖNDERİLMESİNE,
Başvurucuların tazminat istemlerinin REDDİNE,
Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 28/6/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.