ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin personel yapısı ve üretim kapasitesi hakkında detaylı bilgiler verdiği bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, ASELSAN'ın 10 bin 600 personeli bulunduğu ve bu personelin %63'ünün mühendis olduğu belirtildi. Ayrıca, şirketteki personel yaş ortalamasının 34 olduğu, Avrupa'daki benzer şirketlerde ise bu yaş ortalamasının 50'lerde olduğu ifade edildi. Bu durum, ASELSAN'ın genç ve nitelikli bir iş gücüne sahip olduğunu gösteriyor.

Bakan Şimşek'ten Kentsel Dönüşümü Artıracak Yeni Proje Bakan Şimşek'ten Kentsel Dönüşümü Artıracak Yeni Proje

Akyol, sunumunda ASELSAN'ın yüksek teknolojili ürünler ürettiğini ve Türkiye'nin savunma sanayi ihracatındaki önemine değindi. Kilogram başına ihracat miktarının Türkiye genelinde 1.4 dolar olduğunu, ancak savunma sanayi için bu rakamın 58-60 dolar civarında olduğunu açıkladı. ASELSAN'ın ürettiği ürünlerin ise kilogram başına ihracat fiyatının 2000 dolarları bulduğunu vurguladı. Bu durum, ASELSAN'ın yüksek katma değerli ürünler ürettiğini ve uluslararası arenada rekabet edebilir bir konumda olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Akyol, ASELSAN'ın millileştirdiği ürünlerden ve bu süreçte elde edilen potansiyel kazançtan bahsetti. 2018 sonrası 793 ürünü millileştirdiklerini ve bu ürünlerden ülkenin 1 milyar doları aşan bir potansiyel kazanç elde edeceğini belirtti. Şu anda 258 üründe daha millileştirme faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti. Bu durum, ASELSAN'ın yerli üretimi teşvik ettiğini ve ülke ekonomisine katkı sağladığını gösteriyor.

Sunumunda hava savunma sistemleri hakkında da detaylı bilgi veren Akyol, ASELSAN'ın ürettiği katmanlı hava savunma çözümlerini tanıttı. Ayrıca, ASELSAN'ın hava savunma döngüsü sürecini detaylı bir şekilde açıkladı ve şirketin bu alandaki uzmanlığına vurgu yaptı. Son olarak, ASELSAN'ın geliştirdiği hava savunma sistemlerinin İsrail'in Demir Kubbesi ile karşılaştırıldığında benzer yetkinlikte olduğunu belirtti. Ayrıca, ASELSAN'ın "Gök Kubbe" olarak adlandırdığı uçtan uca hava savunma sisteminin Türkiye'nin geneline yayılma hedeflerini paylaştı ve şirketin bu alandaki ciddi yetkinliğini vurguladı.