TBMM Sağlık Komisyonu, sağlık sektöründe çeşitli düzenlemeler getiren bir kanun teklifini onayladı. Bu teklif, sağlık alanında önemli değişiklikler içeriyor. İşte detaylar...

Yeni düzenlemeye göre, sağlık alanında çalışan sözleşmeli personel sayısı artırılacak. Böylece, sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması hedefleniyor.

Teklife göre, sağlık alanında çalışan sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

Ayrıca, yan dal hizmetlerinde çalışan personellere ödemelerin artırılması planlanıyor. Bu adımın, sağlık personelinin motivasyonunu ve performansını artırması bekleniyor.

Eczanelere yönelik denetimlerde, eczacıların da rol alması öngörülüyor. Bu sayede, eczanelerin kalite standartlarının yükseltilmesi ve denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılması amaçlanıyor.

Ebelik görev tanımları da yeniden düzenleniyor. Artık ebeler, gebelik testi, gebelik takibi, normal doğum ve doğum sırasında küçük cerrahi müdahaleler gibi yeni görevler üstlenecekler.

İlaç ruhsatlandırma süreçlerinin hızlandırılması da kanun teklifinde yer alıyor. Böylece, yeni ilaçların daha hızlı bir şekilde piyasaya sürülerek vatandaşların erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

ABD Başkanı Biden: Gazze'de pazartesi ateşkes sağlanmayacak ABD Başkanı Biden: Gazze'de pazartesi ateşkes sağlanmayacak

Son olarak, diş hekimlerinin ağız ve diş sağlığı muayenelerinde çalıştırılmak üzere, bir hekimle sınırlı olacak şekilde diş tabibi istihdamına olanak sağlanacak. Bu adımın, diş sağlığı hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulmasına katkı sağlaması bekleniyor.