Gaiplik, hukuki bir kavram olarak, nerede olduğu bilinmeyen kimselerin haklarının ve borçlarının ne olacağına ilişkin bir çözüm sunar. Kaybolan bir kişinin ölüm tehlikesinin güçlü bir olasılık olduğu durumlarda, bu kişinin haklarına sahip olanlar mahkemeye başvurarak gaiplik kararı alabilirler. Ancak bu karar alınmadan önce, kaybolan kişinin son yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

Mansur Yavaş: Bir Dönem Daha Yapıp Türkiye'ye Örnek Olacağım Mansur Yavaş: Bir Dönem Daha Yapıp Türkiye'ye Örnek Olacağım

Mahkeme, gaiplik kararı almadan önce bilgi almak amacıyla ilan yapar ve belirli bir süre bekler. Eğer belirlenen süre içinde kaybolan kişi hakkında herhangi bir bilgi gelmezse, mahkeme gaiplik kararı verebilir. Bu kararla birlikte, kaybolan kişi ölüm tehlikesinin gerçekleştiği anda ölmüş kabul edilir.

Gaiplik kararı alınan kişinin eşi, evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Dolayısıyla, sağ kalan eşin evliliğin sona erdirilmesi isteği durumunda da mahkemeye başvurması gerekmektedir. Ancak evlilik devam etse bile, sağ kalan eşin gaip eşinin mirasından kendisine düşen payı alması mümkündür.

Bu süreçte, evliliğin feshedilmesi veya devam etmesi durumunda, ölüm tehlikesinden itibaren 300 gün içinde doğan çocuk evlilik birliği içinde doğmuş kabul edilir. Yani, sağ kalan eşin ölüm tehlikesinden itibaren 300 gün içinde doğum yapması halinde, doğacak çocuk ile gaip baba arasında soy bağı bulunacaktır.