Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen paralel ithalat (grey market) operasyonunda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan ve devletin 530 milyon TL zarara uğramasına neden olan 358 lüks araca yönelik operasyon düzenlendi. İlgili firmaların gerçekleştirdiği ithalatlar sırasında sahte belgeler kullanılarak gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmemiş, sahte faturalar ve sahte A.TR Dolaşım Belgeleri ile işlem yapılmış.

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, lüks araçların düşük kıymetli sahte/çifte faturalar kullanılarak 530 milyon TL değerinde ülkeye sokulduğu tespit edildi. Soruşturma raporlarına dayanarak, işlem ve eylemleri gerçekleştiren firma ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve araçlara el konulması talep edildi.

İstatistikler Gösteriyor! Türkiye'de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma 2023'te Hangi Gruplarda Arttı, Hangilerinde Azaldı? İstatistikler Gösteriyor! Türkiye'de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma 2023'te Hangi Gruplarda Arttı, Hangilerinde Azaldı?

Bu usulsüzlüklerden kaynaklanan 530 milyon TL tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsil edileceği açıklandı. Ticaret Bakanlığı, lüks otomobil ithalatlarındaki ihlallerin tespiti ve usulsüzlüklerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olduğunu belirtirken, kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini ifade etti.