Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısında uygulanacak mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımladı. 1 Temmuz ila 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni maaş katsayıları ve diğer mali düzenlemeler açıklandı.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlikte Öğretmenlerin 2 Hakkı İptal Edildi Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlikte Öğretmenlerin 2 Hakkı İptal Edildi

Yeni Maaş Katsayıları

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeye göre, 2024 yılının ikinci yarısında uygulanacak maaş katsayıları şu şekilde belirlendi:

 • Aylık katsayısı: 0,907796
 • Taban aylık katsayısı: 14,208727
 • Yan ödeme katsayısı: 0,287892

Sözleşmeli Personelin Ücret Artışı

Sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretleri, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren %19,31 oranında artırıldı. Buna göre, sözleşmeli personelin ücret tavanı 49.685,94 TL, ücret tabanı ise 44.293,90 TL olarak belirlendi.

Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 41.828,42 TL olarak belirlendi.

Şube Müdürlerine Ödenecek Zam ve Tazminatlar

Genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürlerine ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutar, 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla 56.571,79 TL olarak açıklandı.

Genelge Maddeleri

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154. maddesi uyarınca belirlenen katsayılar:

  • Aylık gösterge, ek gösterge ve kıdem aylığı göstergelerinin aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak katsayı: 0,907796
  • Memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak katsayı: 14,208727
  • İş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak katsayı: 0,287892
 2. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli personelin ücret tavanı 49.685,94 TL'ye yükseltildi.

 3. Sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretleri %19,31 oranında artırıldı.

 4. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde uygulanan ücretlerin en düşük ve en yüksek temel ücretleri %19,31 oranında artırıldı.

 5. Özelleştirme programındaki kuruluşlarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri %19,31 oranında artırıldı.

 6. 8/2/2002 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının ortalama ücret toplamı üst sınırı 90.416,33 TL'ye yükseltildi ve %19,31 oranında artırıldı.

Ödemelerin Hesaplanması ve Farkların Ödenmesi

Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddeler dikkate alınarak yapılacak ve 1 Temmuz - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarları hesaplanarak ödenecektir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.