Mart ayına ilişkin detaylı incelemeler, tüketici güven endeksinin yüzde 0,02 artışla 79,4 değerine çıkarken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksinin yüzde 1,5 artışla 103,5 değerine yükseldiğini gösteriyor. Hizmet sektörü güven endeksi de benzer bir artışla yüzde 1,5 yükselerek 120,4 değerine ulaşmış durumda. Buna karşın, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1'lik bir azalışla 113,3'e gerilerken, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,6'lık bir düşüşle 88,6'ya indi.

Türk Eğitim Sen'den Öğretmenlere Rotasyon Açıklaması Türk Eğitim Sen'den Öğretmenlere Rotasyon Açıklaması

Ekonomik Güven Endeksinin Önemi

Ekonomik Güven Endeksi'nin Haziran 2023'ten sonra yeniden 100 seviyesine ulaşması, ekonominin genel durumuna ilişkin olumlu bir tablo olarak yorumlandı. Endeksin 100'den büyük olması, genel olarak ekonomik duruma ilişkin iyimser bir görünüm olduğunu ifade ederken, 100'ün altındaki değerler ise temkinli bir yaklaşımı işaret ediyor. Haziran 2023'te 101,3 değerini alan endeks, Mart ayı itibarıyla bu seviyeye yakın bir performans sergiledi.