14 Kasım 2023 tarihli ve 32369 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 7782 Sayılı Karar ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zamoranında değişiklik yapıldı.

Balıkesir, Ayvalık'ta Göçmen Operasyonu Balıkesir, Ayvalık'ta Göçmen Operasyonu

"6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere %3,5 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir."

Bu kararla birlikte, 2023 yılında geçerli olacak gecikme zammı oranı her ay için %3,5 olarak belirlenmiştir. İlgili kanun maddesinde yapılan bu değişiklik, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, kamu alacaklarının tahsilatında uygulanacak gecikme zammı oranlarında güncelleme yapıldı.