Mesai saatleri dışında fazla çalıştırıldıkları için toplu sözleşme, bütçe kanunu ve diğer bazı düzenlemeler çerçevesinde fazla çalışma ücretinden yararlandırılan kamu görevlilerine,  2021 yılında yapacakları her 1 saatlik fazla çalışma karşılığında ödenecek olan fazla çalışma ücretinin miktarı, fazla çalışma yapan her personel için aynı olmayacak.

Fazla çalışma ve fazla çalışma ücreti konusundaki mevcut belirlemelere bakıldığında, 2021 yılında yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında ilgili personele her bir saatlik fazla çalışma karşılığı ödenecek ücret miktarının her personel için aynı olmayacağını ve her personelin fazla çalışmasının aynı miktarda kıymetlendirilmeyeceğini görmekteyiz.

Saat başı fazla çalışma ücretinin 2021 yılı miktarları

Fazla çalışma yaptırılan personele, 2021 yılında her saat başı çalışma karşılığında 2,40 TL ücret ödenecek. Ancak, fazla çalışma yaptırılan personelden bazılarına saat başı fazla çalışma ücreti 3, 4 veya 5 kat artırımlı ödenecek ve bazıları ise haklarında farklı miktarda belirlenmiş olan saat ücretini alacak. 

2021 yılında fazla çalışma yapacak personelden bazılarına, her bir saatlik çalışma karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretinin miktarı şöyle olacak: 

Fazla çalışma yapan personel

Saat ücreti

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinden, mahalli idareler genel seçimi döneminde fazla çalışma yapanlar

12,00 TL

Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale eden veya yangın nöbeti tutanlar (merkez teşkilatında bu nöbeti tutanlar dahil)

Kültür ve sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında görev yapan sözleşmeli sanatçılar

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her dereceli okullar ile kurumların atölye ve birimlerinde döner sermaye işlerinde çalışanlar

9,87 TL

Cami ve mescitlerde ulusal ve dini bayramlar ile resmi tatil günlerinde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar

9,60 TL

Dini bayram günlerinde görev yapan baş vaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaizler

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü çalışanları

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinden, TC kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerde çalışanlar

7,20 TL

Kültür ve sanat hizmet kolu kapsamındaki sanat kumrularında görev yapan sözleşmeli sanatçılarla birlikte zorunlu olarak çalışanlar

Kültür ve Sanat hizmet kolu kapsamındaki kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde çalışanlar

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Genel Müdürlüğü çalışanları

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanları

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü çalışanları

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü memurları

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde çalışanlar

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den yayıncı açıklaması! RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den yayıncı açıklaması!

AFAD Başkanlığınca kurulmuş geçici barınma merkezlerinde ve afet/acil durum hallerinde fazla çalışmaya gerek duyulan birimlerde çalışanlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının taşra teşkilatında iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde çalışanlar

Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlar ile belediyelerde tabip olarak (memur veya sözleşmeli) görev yapanlardan mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesi bazı hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlar

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde çalışanlar (yönetici ve öğretmenler hariç)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı tapu müdürlüklerinde çalışanlar

TC Devlet Demiryolları İşletmesi, TC Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel müdürlüklerinde 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personel

TC Posta Telgraf Teşkilatı AŞ.’de 399 sayılı KHK’ya tabi çalışanlar

DSİ Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalışanlar

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışanlar

Karayolları Genel Müdürlüğü şube ve bakım işletme şefliklerinde çalışanlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında çalışanlardan, Alo 181” çağrı merkezine gelen şikâyet ve ihbarları mesai saatleri dışında fiilen yerinde inceleyenler

Yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim yapan birimlerinde görev yapanlar

Adlî yargıdaki ilk derece mahkemeleri (hukuk ve ceza mahkemeleri) ile bölge adliye mahkemelerinden iş yoğunluğu fazla olan yerlerde çalışanlar

Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra teşkilatında çalışanlar (merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) 

MEB personelinden, mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki meslek yüksekokulları ile ilişkilendirilen mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında görevli olanlar

4,14 TL

Anadolu Üniversitesi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan personelden, Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından düzenlenen akademik danışmanlık ve yüzyüze eğitim hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak üzere görevlendirilenler

Bakanlık özel kalem müdürlüklerinde görevli personel (makam şoförleri dahil)

2,54 TL

Kurul Başkanı (bakanlıklarda), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticiler, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanı ile birlikte çalışanlar

Bakanlıklar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile 2005 yılında katma bütçeli genel müdürlük iken 2006 yılında genel veya özel bütçe kapsamına alınan genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında şoför olarak çalışanlar

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde çalışanlar

2,40 TL