Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu tarafından onaylanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak resmiyet kazandı. Plan, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerini belirleyen kritik bir stratejik belge olarak kabul ediliyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yer alan 12. Kalkınma Planı, "istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi", "yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim", "nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum", "afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre" ve "adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim" olmak üzere 5 ana eksenden oluşuyor.

Sıfır faizli taşıt kredisi hamlesi Sıfır faizli taşıt kredisi hamlesi


Söz konusu plan döneminde, büyüme oranının yıllık ortalama yüzde 5 olması hedefleniyor. Plan dönemi boyunca, 5 milyon ilave istihdam sağlanarak işsizlik oranının dönem sonunda yüzde 7,5'e düşürülmesi öngörülüyor. 2023 sonunda yüzde 65 olması beklenen enflasyonun da 2028 yılında yüzde 4,7'ye düşürülmesi amaçlanıyor.